پنج شنبه, 30 شهریور 1396

جدول جلسات هیئت مدیره

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  
جدول جلسات هیات مدیره تا پایان سال 1395

ردیف

شماره جلسه

روز و تاریخ اصلی

ساعت

1

سی و دومین جلسه

1395/01/29

7 الی 9:30

2

سی و سومین جلسه

1395/02/12

7 الی 9:30

3

سی و چهارمین جلسه

1395/02/26

7 الی 9:30

4

سی و پنجمین جلسه

1395/03/09

7 الی 9:30

5

سی و ششمین جلسه

1394/03/23

7 الی 9:30

6

سی و هفتمین جلسه

1395/04/06

7 الی 9:30

7

سی و هشتمین جلسه

1395/04/20

7 الی 9:30

8

سی و نهمین جلسه

1395/05/03

7 الی 9:30

9

چهلمین جلسه

1395/05/17

7 الی 9:30

10

چهل و یکمین جلسه

1395/05/31

7 الی 9:30

11

چهل و دومین جلسه

1395/06/14

7 الی 9:30

12

چهل و سومین جلسه

1395/06/28

7 الی 9:30

13

چهل و چهارمین جلسه

1395/07/11

7 الی 9:30

14

چهل و پنجمین جلسه

1395/07/25

7 الی 9:30

15

چهل و ششمین جلسه

1395/08/09

7 الی 9:30

16

چهل و هفتمین جلسه

1395/08/23

7 الی 9:30

17

چهل و هشتمین جلسه

1395/09/07

7 الی 9:30

18

چهل و نهمین جلسه

1395/09/21

7 الی 9:30

19

پنجاهمین جلسه

1395/10/05

7 الی 9:30

20

پنجاه و یکمین جلسه

1395/10/19

7 الی 9:30

21

پنجاه و دومین جلسه

1395/11/03

7 الی 9:30

22

پنجاه و سومین جلسه

1395/11/17

7 الی 9:30

23

پنجاه و چهارمین جلسه

1395/12/01

7 الی 9:30

24

پنجاه و پنجمین جلسه

1395/12/15

7 الی 9:30

 

1395/12/29

                                             

title logo size2

آدرس پستی : تهران - میدان جهاد (دكتر فاطمی) - ابتدای خیابان بیستون - ساختمان دارو گستر - طبقه دوم - واحد 21

تلفن:

88950224-6

فکس:

88950227

ایمیل:

Info@syndipharma.org

کد‌پستی:

1431663113

دسترسی سریع