پنج شنبه, 30 شهریور 1396

اهداف سندیکا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اهم اهداف سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران

1-تلاش براي ساماندهي توليد داروهاي انساني و بهبود كيفيت و توسعه صادرات .

2-بازاريابي مستمر بمنظور كسب اطلاعات عرضه و تقاضا،قيمت،بازارهاي مصرف و توسعه صادرات به اعضاء.

3-مشاركت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيريها درجهت تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با توليد كالاها و خدمات براي حفظ منافع ملي و اعضاء.

4-ايجاد ارتباط با سازمان هاي اعتباري و بانكها جهت فراهم سازي زمينه اخذ تسهيلات مالي بمنظور توسعه فعاليت هاي اعضاء.

5-ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و نظارت بر فعاليت هاي توليدي اعضاء و اطلاع رساني عمومي و اختصاصي.

6-انجام هرگونه فعاليت هاي علمي،تحقيقاتي درداخل و خارج كشور در چهارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف سنديكا.

7-حمايت از منافع مشترك و مشروع اعضاء.

8-ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء.

9-تلاش براي جلوگيري از انجام رقابت هاي نا سالم اعضاء در بازارهاي داخلي و خارجي از طريق اعمال ضوابط كميته انضباطي .

10-تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني و ايجاد فرصت هاي مناسب براي كليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها.

11-مشاركت در تدوين استانداردهاي مورد نياز توليد داروهاي انساني و نظارت برحسن اجراي آن از طريق تاسيس شركتهاي بازرسي.

12-معرفي اعضاء به وزارت خانه ها و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز.

13-اجراي آن دسته از وظايف اجرائي مرتبط با توليدات و صادرات داروهاي انساني كه از طرف وزارت خانه ها و سازمانهاي اقتصادي به سنديكا تفويض ميشود.

14-ارائه پيشنهاد جهت رفع مشكلات توليدكنندگان و صادرات داروهاي انساني با نهادها و سازمانها و وزارت خانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت اطلاع.

15-برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز اعضاء و همچنين همايش هاي تخصصي و ميزگردها و نيز حضور در همايشهاي مرتبط داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت سنديكا.

16-برگزاري و يا حضور در نمايشگاههاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف سنديكا.

17-الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات تجاري كشور ، اساسنامه ، مقررات و ضوابط سنديكا و همكاري مستمر با كميته انضباطي اتاق بازرگاني ايران.

18-ايجاد ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور به منظور گسترش تحقيقات ،آموزش،توسعه صنعت و تهيه و توليد داروهاي انساني .

title logo size2

آدرس پستی : تهران - میدان جهاد (دكتر فاطمی) - ابتدای خیابان بیستون - ساختمان دارو گستر - طبقه دوم - واحد 21

تلفن:

88950224-6

فکس:

88950227

ایمیل:

Info@syndipharma.org

کد‌پستی:

1431663113

دسترسی سریع